2013-05-30-1388.jpg
IMG_0827.jpg
IMG_1839.JPG
“Kundige en betrouwbare partner voor uw engineeringsvraagstukken ”

Diensten

Trita Engineering is een adviserend Ingenieursbureau in de civiele techniek. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten voor gemeenten, waterschappen, woningcorporaties,  aannemers , architecten, provincies en projectontwikkelaars. Trita Engineering richt zich op projecten vanaf initiatieffase tot realisatiefase, alsmede het beheer en onderhoud in alle voorkomende facetten binnen het civieltechnische vakgebied.

Onze professionals zijn bekend in het vakgebied en hebben ervaring opgedaan bij diverse opdrachtgevers met specifieke kenmerken (zoals gebiedskenmerken, randvoorwaarden, plan van aanpak, programma van eisen, procedures, omgeving- en risicomanagement) en kunnen deze toepassen in onze dienstverlening.

Door de kennis en ervaring in te zetten op het uitvoeren en coördineren van projecten, kunnen wij de opdrachtgever op flexibele wijze ontzorgen en de gewenste kwaliteit van de dienstverlening borgen.
We zijn gespecialiseerd in zowel binnenstedelijke als landelijke omgeving op het gebied van reconstructies, herinrichting, rioleringsprojecten en bouw- en woonrijp maken van (woning)bouwlocaties of gebiedsontwikkeling.

Onderzoek en Advies

Ieder specifiek project kent zijn eigen specifieke oplossing. Om inzicht te krijgen in het totale project zijn er verschillende instrumenten beschikbaar om in de voorfase van het project al een stevige basis te vormen die moet leiden tot een totale ontzorging van u als opdrachtgever. Door onze ervaring en kennis van opdrachtgever specifieke kenmerken kunnen wij in de voorfase door middel van de juiste onderzoeken en adviezen de basis leggen voor het succes van uw project.  

Ontwerp & Engineering

Ontwerpen en engineering is de core business van ons bureau. Trita Engineering werkt graag mee aan de verbetering en verfraaiing van de buitenruimte. 

Onze specialisten maken graag een afspraak om u persoonlijk te informeren over de verschillende stappen, die wat ons betreft leiden tot een zeer breed geaccepteerd ontwerp, welke een stevige basis vormt voor de verdere engineering van uw project.

De werkzaamheden voeren wij uit op ons kantoor in Rijswijk (ZH), maar kunnen desgewenst ook op locatie worden uitgevoerd.

Contract & Aanbesteding

Ieder project zijn eigen contract. Geen standaard contract, maar projectspecifiek. Wij begeleiden u door het hele proces in welke contractvorm dan ook (van contractkeuze tot contractuitvoering).

In enkele contractvormen werken we nauw samen met vaste co-makers waar wij sinds enkele jaren een zeer hechte relatie mee hebben opgebouwd. Op deze wijze beschikken we over veel kennis en ervaring in iedere facet van het gekozen contract.

Uitvoeringsbegeleiding

Onze professionals staan voor u klaar om desgewenst ook de uitvoering van uw project te begeleiden.

Een goede uitvoeringsbegeleiding is essentieel voor het slagen van uw project. Onze adviseurs maken graag een afspraak om de inzet van directievoerders, toezichthouders en omgevingsmanagers nader toe te lichten.

De kracht van Trita Engineering is dat deze ervaren uitvoeringsbegeleiders ook het voorbereidingstraject reviewen.

Ondersteuning Aannemers

Bent u als aannemer op zoek naar ondersteuning bij het opstellen van EMVI plannen dan kunnen onze professionals u helpen bij het geheel of gedeeltelijk opstellen van deze plannen. Onze ruime kennis van de uitvoering maar ook van de opdrachtgeverszijde kunnen hierbij toegepast worden om voor u een plan op te stellen met meerwaarde.

Vervolgens kunnen we u na gunning ondersteunen op het gebied van raakvlakken- en vergunningmanagement, maar ook het opstellen van werkplannen en validatie & verificatie plannen kunnen wij voor u verzorgen.


Nieuws Blog

20
Jul
www.trita.nl is online

De website is online!

Lees meer
Bezoekadres
Laan van Zuid Hoorn 15
2289 DC Rijswijk
T: +31(0)70 7621840
Postadres
Postbus 1008
2280 CA Rijswijk
E: info@trita.nl

KvKnr.: 61888834

Contact

Meer weten over de mogelijkheden wat wij voor jouw of uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

*** Velden met een * zijn verplicht!